ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Публічна оферта
ДОГОВІР
Продажу білетів на освітні та культурно-видовищні заходи
(Публічна оферта ФОП Прийма Ю.В.)
1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. В цьому документі нижченаведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміну і/або визначення) у наступних значеннях:

1.1. «Організатор» — ФОП Прийма Ю.В., організовує, оформляє та продає Квитки на Заходи.

1.2. «Квиток» — документ, підготовлений Організатором, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд і інше), вартість послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.3. «Захід» — освітній або культурно-видовищний захід, у тому числі навчальний курс, концерт, виставка, фестиваль, шоу, показ мод, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки після пред'явлення спеціального документа — Квитка.

1.4. «Оферта» — даний договір продажу квитків на освітні або культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ФОП Прийма Ю.В.), опублікований за електронною адресою https://biznesmama.com.ua/public-offer і/або доступний на вимогу покупця в точках продажу квитків.

1.5. «Покупець» — фізична або юридична особа, яка використовує послуги Організатора з бронювання і оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.6. «Одержувач квитка» — фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Організатора і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків в Організатора юридичною особою оплата Квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

2.5. Організатор має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в точках продажу. Використання Покупцем послуг Організатораа після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні для Покупців, що здійснюють оплату через інтернет-сайт biznesmama.com.ua і не залежать від форми оплати.

2.7. Організатор має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Організатор і діє безстроково.3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з оформлення і Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту — Послуги).

3.2. Відповідно до положень Закону України " Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Організатором в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Організатору право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Організатором. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Організатором з купівлі-продажу Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

а) звернення до Інтернет-сайту Організатора та/або дзвінок за контактним номером Організатора;

б) вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/ів з наявних на момент звернення Покупця;

в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;

г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Квитка.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.5. Після вчинення оплати Замовлення Покупець самостійно роздруковує Квиток.

4.5.1. При оплаті Квитка на Інтернет-сайті Покупцеві направляється повідомлення на електронну поштову адресу з підтвердженням купівлі Квитка.5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Організатором, інформація про які знаходиться на сайті Організатора.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи.

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Організатора Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця.

5.4. Квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Організатора та оплати замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про який наведена на Інтернет-сайті Організатора.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п. 5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ (зі змінами та доповненнями), та Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.1999 р. № 452, повернення коштів за квитки на заходи проводиться Організатором тільки у випадках скасування (відміни) заходу.

6.2. Покупець зобов'язується заповнити форму на сайті Організатора в розділі Повернення квитків та надати згоду на обробку персональних даних Покупця.

6.3. Порядок повернення грошових коштів Покупцю згідно з п. 6.1. цієї Оферти:

6.3.1. Повернення грошових коштів Покупцю у разі оплати Замовлення (Квитків) готівковими коштами відбувається після надання повної інформації Покупцем на електронну адресу biznesmamaua@gmail.com. Повна інформація складається з: фото та/або скан-копії квитка (квитків), реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, банківських реквізитів отримувача, що звертається, а також копію документа, що підтверджує особу.

6.3.2. Повернення грошових коштів Покупцю в разі оплати Замовлення (Квитків) безготівковим способом (банківською картою) відбувається після надання повної інформації Покупцем на електронну адресу biznesmamaua@gmail.com. Повна інформація складається з: електронних квитків, квитанції про успішну оплату, реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, а також копію документа, що підтверджує особу.7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Квитків на Заходи та сервісних послугах інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншу інформацію щодо Заходів, якою володіє Організатор, з використанням мережі Інтернет, дзвінка за контактним номером телефону, вказаним на сайті biznesmama.com.ua, чи на сайті Організатора. При цьому Організатор має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та/або продажі Квитків.

7.1.3. Обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Організатор на сайті. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.4. Направляти відгуки про роботу Організатора за контактами, вказаними на сайті.

7.1.5. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Організатора до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов'язків Організатора.

7.2. Покупець зобов'язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків та умовами цієї Оферти й прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Організатору. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Організатора за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Організатора Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення.

7.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення перед тим, як оформлювати наступне Замовлення.


7.3. Організатор має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка і наданні Послуг.

7.3.3. Будь-коли призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.5. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір.

7.3.6. Вимагати від Покупця повну оплату Квитка перед тим, як здійснити продаж Квитка.

7.3.7. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

7.4. Організатор зобов'язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю:

необхідну інформацію про конкретні заходи;

необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування Заходу.

інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Організатор публікує на сайті.

7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлення Замовлення.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умовами цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Організатора перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (і/або Організатором) і Покупцем з метою продажу Квитків.

8.3. Організатор несе відповідальності перед Покупцем за повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки при скасуванні видовищного заходу.

8.4. Організатор не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг очікуванням Покупця та/або його суб'єктивній оцінці:

- невідповідність видовищного заходу очікуванням Покупця,

- за розміщення на місцях в залі під час проведення видовищного заходу,

- за склад артистів / акторів, які беруть участь у видовищному заході,

Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

З моменту придбання квитка Покупцем всі права і обов'язки по квитках виникають безпосередньо між Організатором заходу і Покупцем.

8.5. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих даних.

8.6. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли проти волі і бажання Сторін і яким вони не могли запобігти, уникнути або передбачити. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні явища (землетруси, повені, пожежі і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, вибухи, страйки, стихійні безлади і протести, епідемії, в тому числі обмеження у зв'язку з ризиками COVID-19, та/або інших вірусів), дії та рішення державних органів влади, що включають рішення щодо протидії вірусу COVID-19 та/або іншим вірусам, заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.), збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

8.8. Організатор не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Організатора.

8.9. Всі претензії або позови, пов'язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Організатором не будуть.9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Організатору в письмовому вигляді з додатком документів, які обгрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Організатором у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

9.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.10. ІНШІ УМОВИ

10.1 Погоджуючись з цією Офертою Покупець надає свої персональні дані, а також свою згоду на їх обробку.

10.2. Метою обробки персональних даних є виконання умов цієї Оферти.

10.3. Перелік персональних даних, на обробку яких Покупець дає свою згоду:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

паспортні дані;

індивідуальний податковий номер.

10.4. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких Покупець дає згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.

10.5. З метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. та діє безстроково та без обмежень щодо території дії11. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

11.1.Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Організатора і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.